Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không là một trong những thế mạnh của TNG Logistics. Vì TNG Logistics là đại lý của các hãng hàng không trong nước và quốc tế. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ vận tải cho khách hàng một cách trọn vẹn nhất vì TNG Logistics biết khi khách hàng đã lựa chọn vận tải hàng hóa bằng đường hàng không thì lô hàng đó luôn đòi hòi về thời gian và tiến độ giao hàng