Cùng với sự phát triển không ngừng của hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thương xuất nhập khẩu thì nhu cầu về kho vận đã tăng lên đáng kể. TNG Logistics đã chuyên nghiệp hóa hệ thống kho vận và dịch vụ hàng không để cung cấp dịch vụ kho vận toàn cầu.

Hệ thống kho bãi do chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • Kho thường độc lập
  • Kho thường chung
  • Kho lạnh
  • Kho mát
  • Kho lưu trữ tài liệu
  • Dịch vụ gia tăng